Impactful media

Marketingfunnels

Communicatie gaat veel verder dan het leggen van initiële contacten. Marketingcommunicatie kan en moet dieper gaan. Het bekende AIDA model (Attention, Interest, Desire & Action) en de daarvan afgeleide modellen als Touch, Tell, Sell, en See, Think, Do & Care, laten dat ook zien. Marketingfunnels zijn de basis van zowel onze marketingstrategieën als de bijbehorende business cases. Wij noemen dat ook wel funneldenken.

Wat is een marketing funnel?

Een marketingfunnel beschrijft alle stappen waar consumenten doorheen gaan, voor zij tot een aankoop over gaan: van kennen, naar voorkeur, naar aanschaf. Deze funnel en de stappen zijn voor iedere organisatie vaak net weer anders. Wij helpen jou om deze funnel inzichtelijk te maken en daar jouw marketingstrategie zo efficiënt mogelijk op af te stemmen. Data-wizards als wij zijn, is het meetbaar maken van deze funnel (attributie) met de juiste KPI’s en datacollectie-tactieken, een vaardigheid die wij geheel in de vingers hebben.

Een goed uitgedachte marketingfunnel helpt ook bij het bepalen van de juiste doelstellingen (KPI’s). Een top-funnel marketingaanpak (See) moet je bijvoorbeeld niet sturen en evalueren op basis van conversieresultaten. Het doel is daar namelijk de bekendheid van een bedrijf of merk en niet de hoeveelheid conversies. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook: voor een bottom-funnelaanpak (Do), waar de focus vooral ligt op kostenefficiënte conversies, heeft het niet veel zin om te evalueren op merk-KPI’s. Belangrijk dus om de funnel en je doelstellingen samen te laten werken. Gelukkig zijn wij sowieso fan van samenwerken!

Hoe maken wij een marketingfunnel?

Allereerst brengen we, samen met jou, je klantreis in kaart. Welke stappen (in- of extern) onderneemt je doelgroep voor ze tot een aankoop overgaan? Begint hun klantreis bij het invoeren van een zoekterm op Google of bijvoorbeeld Bol.com (Search), of heeft iemand inspiratie gekregen door een leuke post op Facebook? Zo brengen we stap voor stap in kaart welke kanalen en tactieken het beste passen bij (w)elke funnelfase. Vervolgens stellen we voor ieder van deze contactmomenten bijpassende KPI’s (van bijvoorbeeld aantal bereikte personen tot aantal herhaalaankopen) voor.

Het belang van een goede marketingfunnel kan je niet snel overschatten!

Wat krijg je van ons?

De marketingfunnel is een onderdeel van onze marketingstrategie en bijbehorende attributie (effectmeting). Uiteraard verwerken wij een visuele representatie van jouw funnel in de diverse strategie- en plandocumenten, die we als deliverable delen.

Toolkit

Wij raadplegen een grote variëteit aan tools. Consumer Journey Touchpoints bijvoorbeeld, of het NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)-onderzoek, gesegmenteerd naar de betreffende sector. Ook zullen diverse klant-eigen tools worden geanalyseerd zoals jullie website-statistiekensystemen, CRM-systemen, Data Management-Platformen, etc.

Natuurlijk kijken we ook naar marktbrede en zelfs concurrentie-specifieke input. Zo analyseren we (online) markttrends en klantreizen en benchmarken we jou ten opzichte van specifieke concurrenten. Op deze manier ontstaat er snel inzicht in welke funnelfases er ruimte is voor verbetering.

Voorbeelden van een doelgroepanalyse

Voor NHA Opleidingen hebben we bij de start van onze samenwerking, een uitgebreide doelgroepanalyse gedaan op vier vooraf vastgestelde doelgroeppersona's. Per persona keken we via de NOM doelgroepmonitor in hoeverre ze van plan waren om binnen 12 maanden een vrijetijdscursus en of (vak)opleiding te gaan volgen. En natuurlijk welke hobby’s, interesses en activiteiten ze veelal ontplooien in hun vrije tijd. Daarbij hebben we ook het mediaconsumptiegedrag per persona is nauwkeurig in kaart gebracht. Om de Category Entry Points (CEP) - dit zijn relevante momenten en koopsituaties waarop je merk overwogen wordt – te bepalen die van toepassing zijn op de cursus/opleiding branche, hebben we beschikbaar onderzoek van de Ster gebruikt. Dit gaf ons waardevolle inzichten waarmee we de conceptontwikkeling verder konden verfijnen. Door het jaar heen houden we met regelmaat de vinger aan de pols van de concurrentie spendings en door web traffic analyses, waarmee NHA steeds hun positie ten opzichte van hun directe concurrenten kan bekijken.

Meer weten?

Wil je ook een optimale marketingfunnel om je doelstellingen te behalen? Bel of mail Jorn dan! We maken dan een afspraak om je specifieke wensen in kaart te brengen.

Neem contact op